Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogilises nõustamises ja psühhoteraapias saab kasutada kliendi probleemi eripärast lähtuvalt mitmesuguseid teraapiatehnikaid, mis aitavad toime tulle kõige erinevamate probleemidega – ärevus, depressioon, probleemid perekonnas ja suhetes, probleemid tööl, stress, madal enesehinnang, sõltuvused, foobiad,  jne. Teraapiasse võib tulla ka lihtsalt soovist iseendaga tegeleda ja ennast arendada. Teraapia üks peamisi eesmärke on aidata inimesel saada teadlikuks iseendast. Mida teadlikum on inimene iseendast, seda suutlikum on ta langetama otsuseid, mis on kooskõlas tema tõelise loomusega ja omavad potentsiaali teha teda õnnelikuks.

Kui sageli oleme me aktsepteerinud ühiskonna/suguvõsa/perekonna seisukohti, pidades neid ekslikult enda seisukohtadeks? Kas see, mida oleme õppinud pidama eduks teeb meid ka õnnelikuks, või peitub meie õnn kuskil mujal? On see, mida me tahame ja mida me tegelikult vajame ikka üks ja sama? Kui palju teadvustamata käitumismustreid ja automaatseid reaktsioone peitub meie alateadvuses? Nii et vahetevahel oleme tagantjärele ka ise hämmingus, miks me käitusime nii, nagu me seda tegime…

Psühholoogiline nõustamine aitab seda kõike selgitada. Sul on võimalus vaadata iseendasse toetavas, hinnanguvabas keskkonnas, kus sind tõeliselt kuulatakse ja kuuldakse. Sul on võimalus uurida oma elu väljakutseid inimese abil, kes ei ole sinu eluga otseselt seotud ja kellel on lihtsam anda tagasisidet objektiivselt kõrvaltvaataja pilgu läbi. Aeg ajalt vajame me kõik kedagi, kes tõesti mõistaks, mida me tunneme ja läbi elame, kellega saaksime olla ausad ja otsekohesed.

Kirjutan siin natuke lahti ka transpersonaalse psühhoteraapia ja nõustamise. Olen lõpetanud Transpersonaalse Psühholoogia ja Hüpnoteraapia Erakooli ja loen ennast transpersonaalseks terapeudiks. Kuid mis on siis transpersonaalse lähenemise erinevus teistest psühhoteraapia vormidest? Väga lühidalt öeldult on transpersonaalsus vaimsus psühhoteraapias ja nõustamises. Transpersonaalsus eeldab, et me ei ole ainult keha ja meel, vaid meil on ka hing, me oleme vaimsed olendid. Ja need kolm (keha, meel ja hing) on omavahel tihedalt seotud. Ka füüsilise haiguse algpõhjus võib asuda meeles või hinges. Samas toetub transpersonaalne psühhoteraapia kindlalt teaduslikele uuringutele, kehale, füüsikalis-keemilisele aspektile ja kõigele muule, mis sellega seostub.

Oma töös kasutan meditatsiooni, juhendatud visualiseerimist, hüpnoteraapiat, tööd unenägudega, minade dialoogi (tehnikat, mis eeldab et meie isiksus koosneb paljudest erinevatest osadest), regressiooniteraapiat, tööd arhetüüpidega, teraapiakaarte ja teisi tehnikaid mis aitavad uurida vaimset mina ja luua tähendus elule. Ja loomulikult kasutan ka traditsioonilist vestlusteraapiat.

Psühholoogilises nõustamises ja psühhoteraapias saab kasutada kliendi probleemi eripärast lähtuvalt mitmesuguseid teraapiatehnikaid, mis aitavad toime tulle kõige erinevamate probleemidega.